koncept | připravenost | nastav | spusť | modely | funkce | technická data


S P U S Ť

Ve spojení všude

Otevřen pro komunikaci Autonomní řešení
CORRIGO E je vyvinuto pro moderní a flexibilní komunikaci a může být ovládaný různým způsobem podle vaší vlastní situace a potřeb. Ovládání a monitorování může být realizováno snadno na místě na ovládacím panelu, grafickým uživatelským rozhraním na počítači nebo přes Internet. Můžete komunikovat s regulátorem na vzdálenost, což je flexibilní a vhodná cesta pro servis a údržbu. Servisní technici mohou připravovat práci předem bez nutnosti cestovat na místo instalace. CORRIGO E může být použito s většinou ostatních regulačních prvků na trhu( senzorů, spínačů, pohonů, atd.). Všechny modely mají zabudovaný port pro sériovou komunikaci přes RS485.
Ovládací panel umožňuje jasné a funkční ovládání na místě. Konfigurace a nastavení mohou být provedeny ručně přes menu s logickými tlačítky. Provozní stav, alarmy a hodnoty jsou zobrazeny jako nekódovaný text na osvětleném displeji. Stav a alarmy jsou indikované na displeji na čelním panelu.
Všechny postupy, konfigurace a monitorování mohou také být provedeny připojením místního počítače nebo externího terminálu. d display.
Otevřené web řešení
Tento kompletní počítačový řídicí modul poskytuje možnost snadného monitorování a řízení technologických systémů budov z počítače připojeného k internetu - nebo sítě. Umožňuje stálý přístup k všem datovým souborům,alarmovým seznamům, vývojovým křivkám, atd odkudkoliv, kde je přístup k síti. Alarmy jsou poslané jak e - mail nebo SMS a data mohou být přijata ihned, např. z vašeho domácího počítače.Otevřená webová serverová jednotka je připojená k CORRIGO E přes EXOline komunikaci.
Síťový provoz
CORRIGO E může být vybaveno komunikačním portem pro TCP/IP, Lon, MODBus nebo EXOline síť. To umožňuje integrovat regulátor v různých sítích a ovládat regulátor z centrálního počítače nebo přes internet.