koncept | připravenost | nastav | spusť | modely | funkce | technická data


P Ř I P R A V E N O S T

Připraven pro všechny vaše systémyNeutrácejte více, než je nutné

Každá série CORRIGO E je k dispozici ve třech různých velikostech. To vám po-může vyvarovat se předimenzovanému nebo naopak nedostatečnému výrobku, který není vhodný pro danou úlohu. Jakmile si vyberete správný model, víte, že jste hned připraveni pro vaši aplikaci. Nyní stačí jen instalovat a zapnout! 

Regulace vzduchotechniky
nebo topení
 

CORRIGO E je dodáváno s předinstalo-vaným softwarem pro široký rozsah apli-kací v topení nebo vzduchotechnice. K dispozici jsou funkce pro řízení jedné jednotky k více komplexním aplikacím se speciálními funkcemi jako je časové programování provozu, sekvenční regu-lace, alarmy, detekce zamrzání, atd.

Přizpůsobení potřebám zákazníka pro vaše OEM - aplikace

OEM-výrobky často potřebují specifické regulační funkce. Proto, jako výsledek naší dlouhé a rozsáhlé zkušenosti s top-nými a vzduchotechnickými systémy, můžeme dodat CORRIGO E se softwa-rem, který přesně potřebujete.