P Ř E V O D N Í K Y   R Y C H L O S T I   P R O U D Ě N Í   C O 2

Regin vyvíjí a nabízí automatické regulátory, prvky a komponenty pro regulaci vzduchotechniky a klimatizace.

AVDT25

AVDT32

CO2RT

CO2DT

instrukce
informace instrukce
informace instrukce
převodník rychlosti proudění vzduchu, instalace do VZT potrubí
převodník rychlosti proudění vzduchu a teploty,
instalace do VZT potrubí
převodník CO2, instalace na zeď
převodník CO2, instalace do VZT potrubí