koncept | připravenost | nastav | spusť | modely | funkce | technická data


N A S T A V

Flexibilní a snadno přizpůsobitelný

Konfigurace několika způsoby Konfigurační software
Jestliže musí být přizpůsobena některá z přeinstalovaných aplikací specifickým potřebám, lze toto jednoduše provést několika způsoby: CORRIGO E používá specifický PC software k usnadnění spuštění a konfigurace jednotky. Software na základě Windows poskytuje vynikající celkový pohled na nastavení a parametry. Jednoduše lze synchronizovat, aktualizovat a stahovat aplikace do jednotky. Aplikační soubory mohou být uloženy a staženy z jednotky s podobnou aplikací. Soubory mohou být poslány nebo staženy prostřednictvím internetu.
Software poskytuje informace o stavu alarmů, natavených parametrech a skutečných hodnotách a zobrazí postupový diagram aplikace.
• přímo na regulátoru pomocí ovládacího panelu, krok za krokem dle nabídkového menu.
• použitím externího ovládacího panelu s displejem
• pomocí grafického uživatelského rozhraní na připojeném počítači
• stažením aplikačních souborů z internetu