koncept | připravenost | nastav | spusť | modely | funkce | technická data


K O N C E P T

Vyber, instaluj, spusť!

CORRIGO E je nový, flexibilní a kompletní regulátor pro aplikace ve vzduchotechnice a topení. S CORRIGO E uvádíme nový koncept re-gulátorů, které činí všechny kroky od instalace k provozování a ú-držbě mnohem jednodušší. Stačí si vybrat správný model, který bude již připraven pro vaši aplikaci. Nyní instalujte regulátor, vyberte před-instalovanou aplikaci a spusťte.

Výhody pro každého

Koncept vyber, instaluj, spusť ilustruje naše zaměření na vývoj výrobků pro snadné a flexibilní užití. Výrobky jsou dobře připraveny pro jejich úkoly již v okamžiku prodeje, lze je jednoduše instalovat a nastavit pro vaše specifické potřeby a mohou být provozovány různými způsoby: autonomní regulátor, v síti nebo vzdálený regulátor.

• Projektanti mohou snadno nalézt vhodný produkt
• Instalační technici mohou nastavit výrobek rychle a jednodušeUživatelé mohou
vybírat nejlepší způsob pro ovládání a sledování výrobku
• Servisní technici mohou jednoduše nalézt informace o konfiguraci produktu a přečíst
hodnoty na dálku, před vlastní návštěvou
• Majitelé nepotřebují investovat do separátní sítě, protože CORRIGO E může být
integrováno do existujících sítí