D E T E K T O R Y   K O U Ř E

Regin nabízí ucelenou řadu detektorů kouře a vyhodnocovacích jednotek.

SDD-S60

SDD-S50

ABV300/D

ABV24-300/D

ABV-S-300/D

ABV24-S-300/D

informace instrukce
informace instrukce
informace instrukce
instrukce
ionizační detektor, instalace do VZT potrubí
ionizační detektor, instalace do VZT potrubí,
signalizace znečištění
vyhodnocovací, poplachová jednotka, 230 V
vyhodnocovací, poplachová jednotka, 24 V
vyhodnocovací, poplachová jednotka, 230 V,
servisní signalizace
vyhodnocovací, poplachová jednotka, 24 V,
servisní signalizace